top of page
isabelaberger_bauhaus_geometric_minimalistic_textured_backgroun_2f3f36c5-65f7-4c6f-b1c1-77

2023

het jaar in overzicht

Ontdek wat de impact is die we samen gecreëerd hebben in 2023

CitizenLab's CEO Wietse Van Ransbeeck

Wietse Van Ransbeeck

CEO & Co-Founder

Een terugblik op 2023

2023 was een jaar van democratische innovatie, zowel voor ons product als in de steden waar we wereldwijd mee samenwerken.  


We hebben nog nooit zo hard gesleuteld aan ons product sinds de lancering van CitizenLab in 2016.

In 2023 hebben we 23 nieuwe functionaliteiten ontwikkeld en ik ben trots op het participatieplatform dat we aanbieden. 

In het afgelopen jaar hebben we vooral gefocust op het nakomen van onze belofte om inclusieve en representatieve participatie mogelijk te maken, onder meer door meer flexibiliteit in te bouwen met nieuwe functionaliteiten zoals het Flexibele Invulformulier (meer vrijheid bij het verzamelen van ideeën) en door de verandering te omarmen van een puur digitaal platform naar een platform dat offline en online met elkaar verzoent, mede door functionaliteiten zoals Phygital Formulieren (waarmee je bijdragen op papieren formulieren bij enquêtes en het verzamelen van ideeën eenvoudig kan scannen om de antwoorden op het platform weer te geven voor analyse). 


Participatie is enkel nuttig als het een impact heeft op het besluitvormingsproces en hoewel er nog steeds stappen te zetten zijn in de GovTech sector, heeft het team van CitizenLab grote stappen gezet in 2023. In het vorige jaar hebben we nieuwe functionaliteiten zoals onze Rapport vormgever geïntroduceerd en een AI assistent die jullie zal helpen met het vergaren van  inzichten en rapportering gemakkelijker zal maken. In de vorige jaren hebben we met onze AI vooral gefocust op het groeperen en samenvatten van bijdragen. 2023 was het jaar waarin we de switch gemaakt hebben naar meer mens-gerelateerde ontwikkelingen hieromtrent, zodat ambtenaren de mogelijkheden van AI kunnen verkennen, zonder de controle te verliezen over het ethische aspect. 


Terwijl onze technologie verder evolueert, ben ik heel blij om de impact die we hebben door burgerparticipatie verder in de schijnwerpers te zetten als een volwaardige methode voor besluitvormers om bijkomende waarde te creëren; in plaats van een éénmalige of project-gerelateerde tactiek. Met de functionaliteiten die we het laatste jaar hebben ontwikkeld, denk ik dat we een punt hebben bereikt waarop we onze focus kunnen verleggen naar het beïnvloeden van hoe deze methode gebruikt wordt. 


Bijvoorbeeld; dit jaar hebben we met onze klant Kopenhagen, onze Voorstellen-methode geïmplementeerd. Deze functie staat synoniem met bottom-up participatie. Niet alleen hebben ze de functionaliteit geactiveerd, maar het politieke niveau heeft deze ook volop ingezet in hun strategie om meer participatie aan te moedigen - ze hopen om tot 20.000 inwoners te bereiken met dit initiatief in het volgende anderhalf jaar! 
 

In aanvulling op het ondersteunen van innovatieve participatie-initiatieven van de bestaande klanten hebben we ook ons netwerk vergroot en onze 500e klant mogen verwelkomen: Montgomery County (USA)! 

Het is geweldig om te zien hoe het participatienetwerk groeit en we hopen om in de volgende jaren verder te groeien in hoe burgerparticipatie impact heeft op besluitvorming. 


Je kan wel stellen dat we veel geleerd hebben in 2023 en het potentieel voor 2024 om een doorslaggevend jaar te zijn voor de globale democratie is groot. Ik geloof dat door het delen van onze ervaringen en leerpunten, we collectief kunnen bijdragen aan een meer inclusieve toekomst voor democratie wereldwijd. In dit rapport staan we stil bij de impact die we gecreëerd hebben in 2023, lees mee en leer hoe je deel kan uitmaken van een beweging die naar meer betekenisvolle participatie streeft. 

Signature Wietse.png

Overheden in staat stellen inwoners als ervaringsdeskundigen in te zetten

In 2023 heeft de verschuiving naar meer participatie en inwoners bij besluitvorming betrekken zich verder doorgezet. Van burgerpanels tot het uitproberen van nieuwe technologie, overheden hebben aangegeven dat ze klaar zijn om de expertise die leeft bij hun burgers centraal te zetten in hun besluitvormingsprocessen. 

  • Wereldwijd hebben burgerpanels een belangrijke rol gespeeld bij het uitbrengen van advies over zeer cruciale zaken zoals euthanasie. Ook op het lokale niveau is er een groeiende trend om de kennis van de inwoners aan te boren om ingewikkelde uitdagingen op te lossen.
     

  • Om meer mensen te bereiken en daarmee ook participatie inclusiever te maken, waren één derde van alle processen in 2022 en 2023 hybride (een mix tussen online en offline) (bron). 
     

  • De goesting naar participatie, zowel bij de burgers als de lokale overheden, bleef groeien in 2023. In de People Powered’s ranking, waar ons platform op de tweede plaats staat, zijn er niet minder dan 55 participatietools opgenomen. 
     

  • In december, heeft de Europese Commissie de aanbevelingen voor meer en betere participatie in de samenleving aangenomen in publieke besluitvorming over alle EU-lidstaten en op alle niveaus van besluitvorming.

Belangrijke cijfers:
2023 in cijfers

21

het aantal landen waarin we actief zijn 

3.061

het aantal projecten dat in 2023 gelanceerd is

2788

 het aantal projecten dat afgerond is in 2023

1.040

het gemiddelde aantal participatie-ambtenaren die het platform maandelijks gebruiken

21.470

het gemiddelde aantal van actieve gebruikers over alle platformen per maand

Wat vind je in dit rapport?

isabelaberger_bauhaus_geometric_minimalistic_textured_backgroun_5e2c8b25-3dbd-41b5-9109-7f
Wie zijn wij?

Uitgebrachte functies in 2023

Teambijeenkomsten

Certificaten

Ons team & de Raad van Bestuur

isabelaberger_bauhaus_geometric_minimalistic_textured_backgroun_d2648497-e5f1-48b7-bd2c-ac
Onze missie

De meest populaire participatiemethode

Trends in participatie

Populairste projectonderwerpen

Besluitvorming met inbreng van inwoners

isabelaberger_bauhaus_geometric_minimalistic_textured_backgroun_31853d07-792e-467b-942e-b6
Een vooruitblik naar 2024

Wat onze focus zal zijn

isabelaberger_bauhaus_geometric_minimalistic_textured_backgroun_2f3f36c5-65f7-4c6f-b1c1-77
bottom of page